FCT

Formación en centros de traballo

A realizar dentro ou fora de Galicia, ou ben no estranxeiro.

Con carácter xeral o período de prácticas en empresas realizase no derradeiro trimestre do segundo curso nos tres ciclos formativos medios que se imparten no centro. Tamén poden realizarse de setembro a decembro ou de xaneiro a marzo cando os alumnos tiveran que recuperar módulos pendentes.

Este módulo profesional permite completar a adquisición de competencias profesionais propias de cada título, adquirir a madurez que permita adaptarse aos cambios das necesidades de cualificación, completar coñecementos relacionados coa profesión, facilitar a inserción laboral e tamén avaliar e acreditar os aspectos máis relevantes da profesión.

As prácticas poden realizarse en España ou no estranxeiro. As empresas colaborarán para que o alumno acade a consecución dos obxectivos establecidos para este módulo no currículo do ciclo mediante as actividades formativas establecidas no plan individualizado.

Axudas económicas

A Xunta de Galicia concede cada ano unha contía económica para o alumnado que cumpra os requisitos establecidos na convocatoria. O mesmo sucede no caso de que se fagan prácticas no estranxeiro mediante un programa Erasmus+. Neste caso a axuda provén de fondos europeos.

Empresas colaboradoras nos derradeiros anos

FAMILIA PROFESIONAL: Administración e Xestión
CICLOS FORMATIVO MEDIO: Xestión Administrativa

- GESENCO – Vilagarcía de Arousa
- INFORGEST – Caldas de Reis
- HOTEL CRUCEIRO – Caldas de Reis
- GALIGÉS – Caldas de Reis
- CONCELLO DE CALDAS DE REIS
- ASEMEGA – Caldas de Reis
- PREVEPLAN – Caldas de Reis
- CASALyASOCIADOS - Caldas de Reis
- J. REY - Caldas de Reis
- AGENCIA MONTEAGUDO - Caldas de Reis
- INDALSU - Caldas de Reis
- CELTIC ESTORES - Moraña
- CONCELLOS DE MORAÑA
- CONCELLO DE CALDAS DE REIS
- ABOMAR, S.L. - Cuntis
- AGENCIA TOUCEDA - Valga
- TRANSPORTES LÍQUIDOS ESTEVEZ - Portas
- SUÁREZ & LORENZO - Caldas de Reis
- RODRÍGUEZ & ALONSO - Cambados
- SIT SERVICIOS PROFESIONALES - Cuntis
- EXTRUSIONADOS GALICIA, S.A. - Valga
- MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONST. AROSA, S.L. - Caldas de Reis
- MONTIÑO - Baión (Vilanova de Arousa)
- FORESA - Caldas de Reis
- AFLAC - Caldas de Reis
- CLAVO FOOD FACTORY, S.A. - Caldas de Reis
- BENITO ABALO, S.L. - Caldas de Reis

FAMILIA PROFESIONAL: Comercio e marketing
CICLOS FORMATIVO MEDIO: Actividades comerciais

- INDITEX_
  Zara – Vilagarcia de Arousa
  Pull & Bear – Vilagarcía de Arousa
  Pull & Bear – Pontevedra
  Stradivarius – Vilagarcía de Arousa
  Zara As Cancelas – Santiago de Compostela
- GOLEADA EQUIPAMIENTOS – Pontevedra
- BETALIA – Caldas de Reis
- BEGOÑA MODA - Caldas de Reis
- MARTINA ZAPATERÍAS - Caldas de Reis
- ALCAMPO - Vilagarcía de Arousa
- EROSKI - Vilagarcía de Arousa
- PARFOIS - Vilagarcía de Arousa  
- CASUAL - Marín e Pontevedra
- INTERSPORT - Rubiáns (Vilagarcía de Arousa)
- CALDAS CCA - Caldas de Reis
- DECOFLOR - Caldas de Reis
- ODL - Valga
- COPISTERÍA MAÑO - Caldas de Reis
- MARTA BARCALA - Santiago de Compostela
- SUPERMERCADO ATLANTICO  -Cuntis
- DÍA - Meis e Cambados
- WOMEN SECRET - Vilagarcía de Arousa

FAMILIA PROFESIONAL: Electricidade e Electrónica
CICLO FORMATIVO MEDIO: Instalacións eléctricas e automáticas

- INSTALACIONES DEVESA, S.L. – Valga
- GDM1980 – Vilanova de Arousa
- CROWN FOOD ESPAÑA – Ribadumia
- IMELFA E HIJOS, S.L. – Vilagarcía de Arousa
- ELECTRORED – Vilagarcía de Arousa
- CLESA – Caldas de Reis
- INSTALACIONES PÉREZ BÚA – Portas
- INDELCA – Caldas de Reis
- MONTAJES ELÉCTRICOS SALNÉS, S.L. – Vilagarcía de Arousa
- ELECTRICIDADE SALVADOR CORES, S.L. – Cambados
- RIMI - Moraña
- VIAQUA - Marín
- CLESA - Caldas de Reis


1 comentario: