Instalacións eléctricas e automáticas

CURRÍCULO OFICIAL  Pincha para ver o currículo oficial

Duración: 2.000  horas

2 cursos académicos e  410 horas de F.C.T.

MÓDULOS DO CICLO:

1º curso:

- Automatismos industriais
- Electrónica
- Electrotecnia
- Instalacións eléctricas interiores
- Formación e orientación laboral

2º curso:

- Instalacións de distribución
- Infraestruturas comúns de telecomunicación en vivendas e edificios.
- Instalacións domóticas.
- Instalacións solares fotovoltaicas.
- Máquinas eléctricas.
- Empresa e iniciativa emprendedora.


COMPETENCIAS XERAIS:

A competencia xeral deste título consiste en montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo medio.